Nyanlända i Stockholm - nuläges- och behovsanalys 2016

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-701-2

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Rapporten visar att män var överrepresenterade både bland kommunmottagna nyanlända under 2015 och bland inskrivna i mottagningssystemet i juni 2016. Syrien var det vanligaste ursprungslandet bland kommunmottagna, medan Afghanistan var det vanligaste medborgarskapet för inskrivna i mottagningssystemet.

Bland ensamkommande barn var pojkar mer överrepresenterade än bland övriga asylsökande och nyanlända. Eritrea var det vanligaste ursprungslandet för ensamkommande kommunmottagna, medan flest var från Afghanistan bland de i mottagningssystemet. Den största gruppen ensamkommande barn i Stockholms län, både bland inskrivna i mottagningssystemet och bland kommunmottagna, var pojkar i åldern 16-17.

Kontakt