Näringstillstånd och status hos sjöarna i Tyresåns avrinningsområde

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:9

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 37

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Halterna av näringsämnena fosfor och kväve är i stort sett oförändrade och fortsatt höga i de tätortspåverkade övergödda sjöarna i Tyresåns avrinningsområde visar en jämförelse mellan sexårsperioderna 2004-2009 och 2010-2015. Därför behövs fortsatta åtgärder mot övergödningsproblematiken i Tyresåns tätortspåverkade sjöar och vattendrag.

Kontakt