Miljöövervakning av mnemosynefjäril

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Mnemosynefjäril är en av Sveriges största dagfjärilar. Rapporten beskriver resultatet av 2016 års övervakning för tre lokaler i Norrtälje kommun.

Kontakt