Miljöövervakning av mnemosynefjäril Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 16

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Mnemosynefjäril är en av Sveriges största dagfjärilar och har en tidigare utbredning i flera landskap från Skåne och Blekinge längs ostkusten upptill Uppland samt i Medelpad och Jämtland. Nu för tiden förkommer arten i Blekinge, Uppland och Medelpad.

Som en del i satsningen åtgärdsprogram för hotade arter har den hotklassade mnemosynefjärilen övervakats i länet även 2016.

Kontakt