Miljöövervakning av asknätfjäril 2016 - inventering av larvkolonier vid de 21 kända lokalerna i Norrtälje kommun

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 37

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Som en del i satsningen åtgärdsprogram för hotade arter har den hotklassade asknätfjärilen övervakats i länet även 2016. Det är oroande att fjärilen generellt sett uppvisar allt färre larvkolonier på sina kända förekomster.

Kontakt