Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Manual vid misstanke om människohandel - skydd och stöd till människohandelsoffer

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2016:5
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-678-7
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med denna manual är att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel.

Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden men också vilket metodstöd de har tillgång till från Länsstyrelsen i Stockholm.

Kontakt