Länsstyrelsens verksamhetsplan 2017–2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 100-27109-2016

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 20

Publikationstyp: Annan

Verksamhetsplanen är ett led i att omsätta den strategiska inriktningen och arbetet med de fem utmaningarna. Verksamhetsplanen sammanfattar och förtydligar ledningens prioriteringar och kompletterar övriga styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Planen anger prioriteringar för respektive utmaning samt beskriver och anger prioriteringar för våra gemensamma verktyg som vi använder för att nå våra mål.

Verksamhetsplanen pekar också ut riktningen för det övergripande målet att Länsstyrelsen ska vara en av landets mest effektiva och välskötta myndigheter.

Verksamhetsplanen uppdateras efter ett år.

Kontakt