Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, oktober 2016

Om publikationen

Löpnummer: Oktober 2016

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 23

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys och bearbetats och analyserats vid Avdelningen för Tillväxt, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakt