Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, juni 2016

Om publikationen

Löpnummer:
Juni 2016
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys och bearbetats och analyserats vid Avdelningen för Tillväxt, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakt