Kunskap hjälper våldsutsatta äldre - utvärdering av utbildning inom äldreomsorgen

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-689-3

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 77

Publikationstyp: Rapport

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utvärderat en spetsutbildning om våld i nära relationer riktad till personal inom äldreomsorgen.

I rapporten ges också en kunskapsöversikt och förslag på hur arbetet med att förbättra stödet för äldre personer som utsätts för våld i nära relationer kan utvecklas.

Kontakt