Kiselalger i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 60

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Kontakt