Kartläggning av skyddat boende för särskilt utsatta personer

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-703-6

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har 2015 gjort en kartläggning av skyddat boende över hela landet med särskilt
fokus på sårbara grupper. Kartläggningen ger en uppdaterad, fördjupad och intressant bild av problematiken kring boendena.

Kontakt