Kartering av förekomst av läderbagge Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 10

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Hela undersökningsområdet består av fyra delområden runt om Svartsjö slott. Totalt hittades 25 ställen där tydliga fynd av eller spår efter läderbaggar (osmoderma eremita) eller dess population kunde konstateras.

Kontakt