Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-699-2

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Människohandel är ett brott som innebär en enorm utsatthet för de drabbade barnen. Barn som är utsatta för människohandel är per definition utsatta för psykiskt och fysiskt våld och ska skyddas mot detta.

Människohandel är ett globalt fenomen och innebär en allvarlig kränkning av barnets rättigheter. Att identifiera ett barn som potentiellt är offer för människohandel kan vara svårt. Målsättningen med den här skriften är därför att den ska bidra till att fler personer i sin yrkesutövning uppmärksammar barnen så att de får det stöd och skydd de har rätt till.
Kommentar: 3. uppl. 2016

Beställ publikationen kostnadsfritt, mejla leveransadress
och antal till tillvaxtavd.stockholm@lansstyrelsen.se

Kontakt