Jämställdhet och mänskliga rättigheter - nulägesbeskrivning av kommunernas arbete

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-692-9

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Genom denna nulägesbeskrivning vill vi ge en bild av kommunernas arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter. Nulägesbeskrivningen ligger även till grund för fortsatta insatser för att möta kommunernas behov och för att bidra till en stärkt regional samverkan i arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Kontakt