Inventering av vattenvegetation i Stockholms län 2015

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:8

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-681-7

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Vattenväxterna har en grundläggande funktion i en sjös ekosystem och är därför en av fyra biologiska kvalitetsfaktorer för att bestämma ekologisk status enligt Vattendirektivet.

Föreliggande rapport presenterar dels en undersökning av Orlångens vattenväxter som ingår i vårt regionala miljöövervakningsprogram, bland annat med syfte att få underlag till klassning av ekologisk status för sjön, dels ett antal undersökningar av vattenväxter som ingår i arbetet inom Åtgärdsprogram för hotade arter. 

Finns bara som pdf.

Kontakt