Inventering av lindlevande insekter i Stockholms län 2016

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 23

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Syftet med årets inventering var att undersöka statusen hos den lindlevande insektsfaunan. Ådö-Lagnö har inventerats tidigare men på Hamnskär har inte lindinsektsfaunan undersökts tidigare.

Kontakt