Inventering av lindbestånd i Ådö-Lagnö naturreservat med omgivningar

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

Ådö-Lagnö naturreservat är känt för dess lindmiljöer och inventeringar som genomförts har visat att flera ÅGPskalbaggar förekommer. Länsstyrelsen Stockholm önskar få en bild av hur förekomsten av lind ser ut, dels i reservatet men även i reservatets närmaste omgivningar.

Kontakt