Innovationskraft Sthlm, december 2016

Om publikationen

Löpnummer: December 2016

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Länsstyrelsen Stockholm.

Kontakt