Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 5

Publikationstyp: Broschyr/folder

En broschyr från Länsstyrelsen och IOM om vilket stöd som finns vid frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål eller prostitution i Sverige.

Kontakt