Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 5

Publikationstyp: Broschyr/folder

En broschyr från Länsstyrelsen och IOM om vilket stöd som finns vid frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål eller prostitution i Sverige.

Kontakt