Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län - förvaltningsperiod 2016–2019

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:20

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-695-4

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län för förvaltningsperioden 2016–2019.

Kontakt