Fokus 2016 – Den regionala miljömålsdialogen, Stockholm

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-672-5

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Fokus 2016 – den regionala miljömålsdialogen redogör för måluppfyllnaden i det regionala miljömålsarbetet och lyfter goda exempel från miljöarbete i Stockholms län. Exemplen visar att det går att göra stora insatser, ibland med små medel, för att bidra till att uppnå länets prioriterade miljömål.

Kontakt