Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:7

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 16

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Checklistan är till för att stödja främst handläggare på länsstyrelsen i hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar översiktsplaner och detaljplaner. Checklistan kan även vara användbar för handläggare på kommunala nivån vid framtagandet av översiktsplan och detaljplan.

Kontakt