Brobyggare som dörröppnare för ett företagande på lika villkor

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-702-9

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Under 2000-talet har antalet företag som startas av personer födda utomlands ökat med sjuttiofem procent. Idag drivs sexton procent av Sveriges företag av en person med utländsk bakgrund. Högst andel finns i Stockholms län där det gäller en femtedel av företagen.

Med brobyggare avses personer som står med en fot i majoritetssamhället och en fot i sin minoritetsgrupp och som har förtroende i båda grupperna.

Kontakt