Bostadsmarknadsenkäten Stockholms län 2016

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-684-8

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 76

Publikationstyp: Rapport

Varje år får landets alla kommuner ge sin syn på bostadsmarknadsläget i Boverkets bostadsmarknadsenkät. Syftet med enkäten är att få en överblick av situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling. 

Finns bara som pdf

Kontakt