Bosättning av nyanlända - utmaningar och möjligheter i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2016:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-687-9

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

En arbetsgrupp under det Regionala samrådet för etablerings- och flyktingfrågor har genomfört en analys av Stockholms läns flyktingmottagande under 2014-2015 samt sammanställt information om kommunernas bostadslösningar vid bosättning av nyanlända.

Kontakt