Att återvända hem

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 9

Publikationstyp: Broschyr/folder

Broschyr från Länsstyrelsen och IOM om vilket stöd som finns för den som utsatts för människohandel för sexuella ändamål och som överväger att återvända hem. Informationen finns på sex språk: svenska, engelska, spanska, rumänska, ryska och serbiska.

Kontakt