Åtgärder för och inventering av ortolansparv i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2016:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm har årets insatser rörande ortolansparv omfattat samråd med fyra lantbrukare om lämpliga åtgärder för att gynna
ortolansparv på deras marker som utläggning av havre i lämpliga revir, inventering av sjungande ortolansparvar och uppföljning av häckningsframgång (juni).

Kontakt