Trender för vattenkvaliteten i Norrström och östra Mälaren

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2015:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 17

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Övervakning av vattenkvaliteten i Norrström, Mälarens utlopp i Saltsjön, sker i nationell regi sedan 1965. Samtidigt pågår recipientundersökningar i kommunal regi av vattenkvaliteten i Mälarens östra delar sedan 1998. Det här är en sammanställning av data från dessa undersökningar under perioden 1998–2014.

Kontakt