Strategi för giftfri miljö i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2015: 21

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-653-4

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Giftfri miljö är ett av de miljömål som ska nås till
år 2020. Enligt miljömålsuppföljningen ser det
problematiskt ut. Utvecklingen bedöms vara
negativ. Stockholms län har stor och ökande
befolkningsmängd med hög konsumtion av varor
och produkter.

Kontakt