Slå ett slag för ängen

Om publikationen

Löpnummer:
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Omslag, Slå ett slag för ängen

Ängen är sinnebilden av det öppna, hävdade jordbrukslandskapet där humlor surrar mellan blommorna. Men ingen äng utan slåtter. Med den här skriften vill vi slå ett slag för slåttern. Att slå en äng är ett enkelt och konkret sätt att göra en naturvårdsinsats, upprätthålla en kulturhistorisk tradition och få gemenskap och en rolig friluftsupplevelse på köpet.

Kontakt