Skyfallshantering Stockholms län Södertälje

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 15

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Stockholm driver ett projekt som ska titta på var i länet det finns låga punkter som kan utsättas för översvämningsrisk vid kraftiga regn.

Kontakt