Skarvar och fågelskär i Mälaren

Om publikationen

Löpnummer: 2015:2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-625-1

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport presenterar 2014-års inventeringar av fåglar i Mälaren. Länsstyrelserna har nu inventerat Mälarens fågelskär årligen i månadsskiftet maj/juni sedan 2005. Vi har använt samma metod och därför kan vi jämförade olika årens resultat med varandra.

Kontakt