Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Prostitutionen i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning

Om publikationen

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-636-7
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Rapport

I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. Arbetet resulterade i bland annat omfattningskartläggningen Prostitutionen i Sverige 2014.

Du kan beställ publikationen kostnadsfritt genom att skicka e-post till tillvaxtavd.stockholm@lansstyrelsen.se. Ange leveransadress och antal exemplar.

Kontakt