Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Platsens smaker

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2015:22
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-654-6
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
-
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har tagit fram en terroiratlas för Stockholms län för att förmedla vad som är länets unika värden, platsens smaker. Den är avsedd som ett verktyg för i första hand primärproducenter, livsmedelsförädlare och företag inom besöksnäringen för att utveckla koncept och storytelling kring både nya och redan befintliga produkter.

Den kan även nyttjas av handeln och kök inom offentlig verksamhet för att identifiera områden för samarbete, produktutveckling och innovation. Allt i syfte att behålla eller skapa både traditioner och arbeten på länets landsbygd.

Rapporten är ett bidrag till att utveckla Stockholms län som kulinarisk region.

Rapporten är uppdelad i en del 1 och en del 2 (se bilagor).

Kontakt