Platsens smaker del 2

Om publikationen

Löpnummer: 2015:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-655-4

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 94

Publikationstyp: Rapport

Del 2: Maträtter och måltider i Stockholms län,
1800–1900

Syftet med den här rapporten är att förmedla vad som är länets karaktäristiska och unika maträtter i ett historiskt perspektiv. Den är avsedd som en inspirationsskrift för i första hand producenter av livsmedel och företag inom länets besöksnäring. Rapporten kan användas som underlag i att utveckla koncept och storytelling kring nya och befintliga produkter.

Kontakt