Nutid och framtid 2015:6

Om publikationen

Löpnummer: 2015:6

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 17

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende i länet ljust på den egna ekonomin och är vid god hälsa. Det visar den medborgarundersökning som Länsstyrelsen i Stockholm givit Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra.

Kontakt