Metodbeskrivning för inventering av fåglar i Mälaren 3 Fiskgjuse

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 11

Publikationstyp: Annan

Den här instruktionen har tagits fram uppdrag av länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanland. Den är avsedd att användas för fortlöpande och långsiktig övervakning av fiskgjusen i Mälaren. Beskrivningen behandlar såväl inventering av påbörjade häckningar som kontroll av häckningsresultat.

Kontakt