Metodbeskrivning för inventering av fåglar i Mälaren 3 Fiskgjuse

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Annan

Den här instruktionen har tagits fram uppdrag av länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanland. Den är avsedd att användas för fortlöpande och långsiktig övervakning av fiskgjusen i Mälaren. Beskrivningen behandlar såväl inventering av påbörjade häckningar som kontroll av häckningsresultat.

Kontakt