Landskapshistorisk analys av Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2001:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-663-3

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 129

Publikationstyp: Rapport

Den här rapporten ger en historisk bakgrund och förklaringar till varför Stockholmsregionen med sina gröna kilar, det varierade jordbrukslandskapet, vattenanknytningen och den sedan nära tusen år växande staden ser ut som den gör, vad som är typiskt för olika delar och vad som karaktäriserar just Stockholms län.

Kontakt