Landskapshistorisk analys av Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:27

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-663-3

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 129

Publikationstyp: Rapport

Stockholmsregionen växer i snabb takt och det ställer stora krav på den fysiska planeringen. Behovet av att möta upp de önskemål en ökande befolkning har på bostäder, infrastruktur, service och en attraktiv och
innehållsrik miljö är stort samtidigt som vi ska förhålla oss till de klimatförändringar vi står inför.

Den här rapporten ger en historisk bakgrund och förklaringar till varför Stockholmsregionen med sina gröna kilar, det varierade jordbrukslandskapet,
vattenanknytningen och den sedan nära tusen år växande staden ser ut som den gör, vad som är typiskt för olika delar och vad som karaktäriserar just Stockholms län.

Kontakt