Lägsta grundläggningsnivå ny bebyggelse vid Mälaren

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2015-2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

I det här faktabladet redovisar Länsstyrelserna kring Mälaren sina rekommendationer av hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn till risken för översvämning.

Kontakt