Lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2015:14

Diarienummer: 451-3430-2013

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

I detta faktablad redovisar Länsstyrelsen i Stockholms län sin bedömning av hur bebyggelse kan placeras vid länets kust med hänsyn till risken för översvämning

Kontakt