Kiselalger i Stockholms län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:25

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 65

Publikationstyp: Rapport

År 2015 undersöktes kiselalger på 13 lokaler i Stockholms län. Missbildningar på kiselalgskal analyserades på samtliga lokaler. Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Kontakt