Kiselalger i Märstaån

Om publikationen

Löpnummer: Fakta 2015:10

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

År 2014 undersöktes kiselalger på fem ställen i Märstaåns
avrinningsområde. Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom påväxtalgerna, vilka sitter fast på eller lever i direkt anslutning till exempelvis stenar eller växter. Kiselalger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder.

Kontakt