Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen

Om publikationen

Löpnummer: Rapport 2015:4

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-628-2

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Under 2015 påbörjas ett arbete för att följa upp den regionala innovationsstrategin. Som ett underlag i processen genomfördes denna kartläggning av Stockholmsregionens styrkeområden inom forskning, näringsliv och offentlig sektor.

Kontakt