Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen

Om publikationen

Löpnummer:
Rapport 2015:4
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7281-628-2
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport

Under 2015 påbörjas ett arbete för att följa upp den regionala innovationsstrategin. Som ett underlag i processen genomfördes denna kartläggning av Stockholmsregionens styrkeområden inom forskning, näringsliv och offentlig sektor.

Kontakt