Inventering av ortolansparv på utvalda lokaler i Stockholms län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 511-1203-2015

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Under våren och försommaren har ortolansparv inventerats på ett antal lokaler med nuvarande eller tidigare känd förekomst i Stockholms län. Syftet har varit att få en överblick över populationen i länet inför det Åtgärdsprogram för ortolansparv.

Kontakt