Inventering av mnemosynefjäril

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en uppföljning av inventeringen av mnemosynefjäril under dess flygperiod samt statusen på de idag tre kända förekomsterna inom Norrtälje kommun. Rapporten redovisar resultatet från fältbesök 2014 samt från 2015.

Kontakt