Inventering av asknätfjäril

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Under sensommaren 2014 och 2015 inventerades samtliga kända platser för larvkolonier av asknätsfjäril igen. Det var för att dokumentera förekomst och utbredning av asknätsfjäril inom ramen för artens åtgärdsprogram.

Kontakt