Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i stora sjöar 2 o 3

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 22

Publikationstyp: Annan

Sammanfattning av arbetsmoment enligt basnivån i Naturvårdsverkets undersökningstyp. Undersökningsområde: Mälaren

Kontakt