Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i stora sjöar 2 o 3

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 8

Publikationstyp: Annan

Den här handledningen är en sammanfattning av Naturvårdsverkets fastställda undersökningstyp av Fåglar på fågelskär i stora sjöar ambitionsnivå 2 -3.

Kontakt